O spółce
Dane spółki

Budimex Most Wschodni Spółka Akcyjna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000395041

NIP: 527-266-09-83

REGON: 143183159

Kapitał Zakładowy: 985.000 zł wpłacony w całości

Władze

Zarząd:

Jerzy Włodzimierz Angrocki – członek Zarządu

Zbigniew Kamecki – członek Zarządu

Adam Skwarski – członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Artur Popko

Jacek Daniewski

Marcin Węgłowski

Kontakt

Adres siedziby:

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

e-mail: mostwschodni@budimex.pl