Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Budimex Most Wschodni S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 07 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 196/2020 pod poz. 52474 opublikowane zostało drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Treść wezwania:

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji

Zarząd Budimex Most Wschodni S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.